Pyridine הוא צפיפות 0.978 g / cm3. נקודת הבזק 68 ° F. אדי הם כבדים יותר מהאוויר. טוקסיות על ידי בליעה ושאיפה. הבעירה מייצרת תחמוצות רעילות של חנקן.
פירידין הוא נוזל צלול עם ריח חמוץ, מחוספס ודגים. זה יכול להיות עשוי זפת פחם גולמי או כימיקלים אחרים. Pyridine משמש כדי להמיס חומרים אחרים. הוא משמש גם כדי להפוך מוצרים שונים רבים כגון תרופות, ויטמינים, חומרי טעם מזון, צבעים, צבעים, מוצרי גומי, דבקים, קוטלי חרקים, קוטלי עשבים. Pyridine יכול גם להיווצר מהתמוטטות של חומרים טבעיים רבים בסביבה.

מציג הכל 10 תוצאות