Pyrimidine הוא תרכובת אורגנית heterocyclic ארומטי דומה פירידין. אחד משלושת הדיאזינים (שישה הטרוציקלים עם שני אטומי חנקן בזירה), יש את אטומי החנקן במיקומים 1 ו- 3 בזירה. XNXX הדיאזינים האחרים הם פיראזין (אטומי חנקן במיקומים 250 ו- 1) ו pyridazine (אטומי חנקן ב 4 ו 1 עמדות). בחומצות גרעין, שלושה סוגים של נוקלאובזות הם נגזרות פירימידין: ציטוזין (C), תימין (T) ו- uracil (U).

מציג הכל 9 תוצאות